Kvapalný dusík? Čo je tekutý dusík?

Kvapalný dusík Je chemicky rovnaký ako plynný dusík, avšak vo forme kvapaliny. Je kvapalný aj pri normálnom (atmosférickom) tlaku. Jeho teplota je - 196°C, za tejto teploty sa tiež varí a teda aj odparuje. Pri odparovaní absorbuje veľké množstvo tepla (- 420 kJ/kg). Jeho latentní teplo je 198.4 kJ/kg. Veľmi rýchlo prenáša energiu (teplo),tj. veľmi rýchlo ochladzuje

Prihlásenie