Ist Sauerstoff gefährlich?

Sauerstoff gilt als ungiftig und umweltfreundlich. Er ist ein Oxidationsmittel, das die Verbrennung erheblich fördert. Darüber hinaus kann der Kontakt mit dem flüssigen Produkt Kälte- und Frostverbrennungen verursachen. Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s kyslíkom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre kyslík.

Benutzername