Generátor dusíku NITROGEN 5C, výkon 0,975 Nm3/hod., čistota 99,5 %, tlak 7 bar(p)

dsíková stanica- generátor dusíka2016 DEKRA Automobil GmbH, Halle, Nemecko

Zariadenie na výrobu stlačeného plynu - dusíku zo stlačeného vzduchu:

Parametre kompaktnej dusíkovej stanice: výkon generátoru dusíku Nitrogen 5C: 0,975 Nm3/hod., čistota 99,5 %, tlak 7 bar(p), sušenie stlačeného vzduchu na t.r.b. + 3C

Prihlásenie