GENERÁTORY KYSLÍKA PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Sme držiteľom rozhodnutia o registrácii zdravotníckej pomôcky (generátory kyslíka pre zdravotníctvo typ OxyGEN rady M) vydaného ŠUKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) - tzv. ŠUKL-kódu.

Generátory kyslíka OXYGEN MED

Kyslíková stanica, Kyslíková plniaca stanica, Kyslík pre nemocnice, Plnenie kyslíkových fliaš, Medicinálny kyslík, Kyslík na dýchanie, Kyslík pre dýchanie, Medicínsky kyslík, Dodávka kyslíka, Kyslík fľaša, Čistý kyslík, Vyvíjač kyslíka, Vyvíjač kyslíku, Kyslík vo fľaši, Kyslíková stanica pre nemocnicu, Kyslík medicínsky, Výroba kyslíka pre medicínu, Výroba medicínskeho kyslíka, Medicínsky generátor kyslíka, Generátor kyslíka pre zdravotníctvo, Kyslík pre zdravotníctvo, Zdravotnícky kyslík, Kyslíková stanica pre zdravotníctvo, Výroba kyslíka pre zdravotníctvoGenerátory kyslíka a systémy série SYSADVANCE ´M´ sú špeciálne navrhnuté tak, aby dodávali kyslík v súlade s Európskym liekopisom - monografiou OXYGEN 93 a sú certifikované podľa európskeho zdravotníckeho prístroja triedy IIb zameraného na zdravotnícke zariadenia od malých kliník po veľké nemocnice.
Kyslíková jednotka je plne automatizovaná a riadená pomocou PLC. K dispozícii sú aj riešenia namontované v kontajneroch.

VÝHODY

 • Ekonomika - zníženie o 90% nákladov na kyslík.
 • Pohodlie - eliminácia logistických a administratívnych činností.
 • Kontinuálna dostupnosť - eliminácia objednávok a dodávok.
 • Bezpečnosť - nízkotlakové nekryogénne riešenie.

CERTIFIKÁCIA

 • Certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISO 13485
 • Certifikované generátory a systémy podľa smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach

VÝHODY OSVEDČENIA SYSTÉMU
Spoločnosť SYSADVANCE navrhuje a inštaluje generátory a systémy na výrobu kyslíka PSA podľa monografie Európskeho liekopisu Oxygen 93.

SYSADVANCE EC Medical Certification obsahuje nie len generátor ale aj celý systém.

Certifikácia systému zahŕňa:

 • Dimenzovanie a špecifikácia
 • Výrobu
 • Kompletné skúšky a overenie z výroby vrátane analýzy hmotnostným spektrometrom
 • Rozloženie v skutočnom stave a P&ID
 • Inštaláciu, uvedenie do prevádzky a školenie
 • Overenie na mieste
 • Certifikovaný program údržby
 • Pravidelné hodnotenie kvality plynu

Čítajte viac...

no alt

Prihlásenie