Generátor dusíku NitroGEN 1800HP, výkon 95,77 m3/hod., čistota 99,995 %, tlak 5,5 bar(p)

genertor dusikaNEXPLUS SK s.r.o. Šurany - Dodávka a montáž zariadení na výrobu a úpravu dusíku pre zváraciu automatovú linku. Dusík je vyrobený zo stlačeného vzduchu, ktorého výrobu zabezpečujú 2 skrutkové kompresory BOGE S150-3-10 resp. BOGE S75-3-10, v generátore dusíku NitroGEN 1800HP s parametrami: dodávané množstvo dusíku 95,77 m3/hod., výstupný tlak dusíku 5,5 bar(p), čistota dusíku 99,995 %, čo zodpovedá zvyškovému obsahu kyslíka 50 ppm O2. V miestnosti inštalácie generátora s príslušenstvom je z bezpečnostných a hygienických dôvodov inštalovaný priestorový snímač kyslíku v atmosférickom vzduchu s funkciou diaľkového alarmu.

priestorový snímač kyslíku v atmosférickom vzduchu s funkciou diaľkového alarmu generátory-dusikuriadenie generátora dusíku sysadvance

Prihlásenie