Výhody a využitie generátora dusíka

Generátory SYSADVANCE vyrábajú dusík s vysokou čistotou zo stlačeného vzduchu, čo umožňuje nepretržitú dostupnosť za veľmi konkurenčnú cenu v porovnaní s alternatívnym zásobovaním vysokotlakovými fľašami alebo kryogénnymi nádržami.

Výhody:

 • Zníženie nákladov na dusík do 90%
 • Nezávislosť od dodávateľov externých plynov
 • Nezávislosť od fluktuácie ceny na dusíkových trhoch
 • Potláčanie logistických operácií pre zabezpečenie dodávky dusíka (nitrogen managemet)
 • Flexibilné zariadenie
 • Zariadenie nenáročné na údržbu

Využitie:

VÝROBA PIVA

 • vyčistenie tankov na výrobu piva
 • preprava piva
 • presun piva z jednej nádrže do druhej
 • zabránenie oxidácií piva pri skladovaní

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

Najbežnejšou technikou na reguláciu hladiny kyslíka pri kontakte s baleným jedlom je použitie dusíka ako ochranný plyn, čo umožňuje nasledujúce výhody:

 • Odstraňuje oxidáciu produktu
 • Odstraňuje nežiaduce následky pôsobenia baktérií a húb
 • Eliminuje nežiaduce následky pôsobenia hmyzu
 • Zvyšuje trvanlivosť produktu
 • Znižuje návratnosť chybných produktov
 • Umožňuje expedíciu produktu na veľké prepravné vzdialenosti

VÝROBA VÍNA

 • V súčasnosti existuje niekoľko techník používaných na celom svete na reguláciu úrovne kyslíka pri kontakte s vínom. Najrozšírenejšia technika spočíva v použití dusíka na odstránenie kyslíka v niektorých fázach procesu výroby vína, ako napríklad:
 • Blanketing - ochrana hrozna alebo vína pred kyslíkom pomocou dusíka
 • Preplachovanie fliaš po aj pred plnením pomocou dusíka
 • Ochrana fermentačných sudov dusíkom
 • Prebublávanie zmesi vo vnútri sudov dusíkom
 • Čistenie dopravných potrubí pomocou dusíka

PNEUSERVISY

 • Hustenie pneumatík dusíkom umožňuje elimináciu dvoch nepriateľov pneumatiky: kyslíka a vodnej pary.
 • Hlavné výhody sú:
 • Zvýšená stabilita tlaku
 • Nižšia spotreba paliva
 • Znížená oxidácia pneumatík
 • Bezpečnejšia jazda
 • Dlhšia životnosť pneumatík

STROJÁRSKY A HUTNÍCKY PRIEMYSEL

 • Strojársky priemysel používa dusík ako inertný plyn na prevádzku a výrobu v nasledujúcich aplikáciách:
 • Ochrana pracovného priestoru dusíkom
 • Rezanie laserom a plazmou
 • Tepelné spracovanie
 • Extrudovanie hliníka
 • Zlievanie hliníka

INÉ

 • elektrotechnický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • civilné letectvo
 • energetika a petrochemia
 • laboratória
 • archivovaníe dokumentov
 • bioplynové stanice
 • plnenie tlakových fliaš

Prihlásenie