Výhody a využitie generátora kyslíka

Generátory SYSADVANCE vyrábajú kyslík s vysokou čistotou zo stlačeného vzduchu, čo umožňuje nepretržitú dostupnosť za veľmi konkurenčnú cenu v porovnaní s alternatívnym zásobovaním vysokotlakovými fľašami alebo kryogénnymi nádržami.

VÝHODY

  • Nezávislosť od dodávateľov externých plynov
  • Nezávislosť na fluktuácií ceny kyslíkových trhov
  • Bezpečnosť dodávky kyslíka
  • Potláčanie logistických operácií pre zabezpečenie dodávky kyslíka (oxygen managemet)
  • Flexibilné zariadenie
  • Zariadenie nenáročné na údržbu
  • Neplaťte viac peňazí za nákup drahého kyslíka


VYUŽITIE


TECHNOLÓGIA OXI-FUEL

Pri zváraní a rezaní kovov sa používajú palivové plyny a kyslík na zvýšenie teploty plameňa, aby sa umožnilo lokálne roztavenie kusového materiálu.

OZÓN

Generátory ozónu, ktoré sa používajú ako čističe vzduchu, sú zásobované kyslíkom.

ČISTENIE ODPADOVEJ VODY

Čistenie odpadových vôd má šesť etáp. Tretia etapa, nazývaná „Odstraňovanie biologicky rozložiteľných organických látok" je biochemický proces úpravy odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd, ktorý využíva kyslík a mikroorganizmy na biologickú oxidáciu znečisťujúcich látok.

NEMOCNICE

Kyslík je jedným z najzákladnejších liekov, ktoré existujú v medicíne. Pri mnohých akútnych ochoreniach, ako sú akútne infekcie dýchacích ciest, astma, fetálna asfyxia, môže dostupnosť kyslíka zachrániť život pacienta.

Výhody a využitie generátora kyslíka

Prihlásenie