Tlaková cyklická adsorpcia (PSA)

Tlaková cyklická adsorpcia (PSA) sa môže použiť na výrobu N2 alebo O2 zo stlačeného vzduchu, ktorý sa dodáva do jednotky, ktorá využíva adsorpčné javy na odstránenie kontaminantov: N2, keď je požadovaný čistý plyn O2, alebo O2, keď je požadovaný čistý plyn N2. V obidvoch prípadoch sa odstránia aj H2O a CO2, ako aj ďalšie menšie znečisťujúce látky. Jednotka PSA obsahuje dve kolóny naplnené selektívnym adsorbentom, ktorý má afinitu k odstránenej zložke.

Na výrobu N2 sa používa uhlíkové molekulárne sito a na výrobu O2 sa používajú zeolity. Každá kolóna prechádza cyklickým sledom vysokotlakových a nízkotlakových krokov, ktorý zaručuje výrobu kontinuálneho prúdu plynu vysokej čistoty. V kroku vysokého tlaku si adsorbent zachováva kontaminanty prítomné v stlačenom vzduchu a požadovaný plyn (N2 alebo O2) sa získa z hornej časti kolón. Regenerácia sa uskutočňuje v nízkotlakovom kroku s uvoľňovaním kontaminantov zadržaných adsorbentom.

popis technológie výroby dusíkuVÝHODY TECHNOLÓGIE PSA

  • Ekonomika - zníženie nákladov na dusík | kyslík o 90%
  • Zhodnotenie - eliminácia logistických a administratívnych operácií
  • Kontinuálna dostupnosť - eliminácia objednávok a dodávok plynov
  • Modularita / skladateľnosť - Vaša inštalácia rastie s vami
  • Robustnosť, spoľahlivosť a životnosť
  • Znížená údržba
  • Bezpečnosť

Prihlásenie