Všetko o kyslíku

Vlastnosti kyslíka

Kyslík (lat. oxygenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8. Je to bezfarebný plyn. V kvapalnom a tuhom stave má svetlomodrú farbu. Zaujímavou zhodou v prírode je, že kvapalný kyslík má farbu ako modrá obloha. Dôležité je ale dodať, že tieto dva fenomény navzájom nesúvisia — obloha je modrá pre Rayleighov rozptyl a bola by modrá aj keby vo vzduchu nebol žiaden kyslík. Vo vode je slabo rozpustný. Táto skutočnosť má veľký význam pre život vodných organizmov, pretože im umožňuje dýchanie. Kyslík je veľmi reaktívny prvok. Reakcie zlučovania kyslíka s látkami sú často exotermické. Základnou vlastnosťou kyslíka je, že sa správa ako silné oxidačné činidlo. Až na halogény, vzácne plyny a niektoré ušľachtilé kovy sa kyslík zlučuje priamo so všetkými prvkami. Na začatie uvedených reakcií treba spravidla vyššiu teplotu, potom však už uvoľnené reakčné teplo stačí na ich samovoľný priebeh.

Čítajte viac...

Čo je kvapalný kyslík? Aké vlastnosti má Tekutý kyslík?

Kvapalný kyslík má svetlo modrú farbu, ktorá je silne paramagnetické: to môže byť pozastavené medzi pólmi silného magnetu podkovy. Kvapalný kyslík má hustotu 1,141 g / cm 3 (1,141 kg / l, alebo 1141 kg / m 3), o niečo väčšiu hustotu než kvapalnej vody, a je kryogénne s bodom tuhnutia 54,36 K (-218,79 ° C, - 361,82 ° F) a teplotou varu 90.19 K (-182.96 ° C; -297,33 ° F) na 101,325 kPa (760 mm Hg). Kvapalný kyslík má expanznej pomer 1: 861, 1 pod štandardné atmosférou (100 kPa) a 20 ° C (68 ° F), a z tohto dôvodu, že sa používa v niektorých komerčných a vojenských lietadiel ako prenosný zdroj dýchanie kyslíka.

Čítajte viac...

Prihlásenie