Ako môžem zmeniť čistotu alebo tok?

Na predný panel každého generátora je pripevnený štítok toku a čistoty. Jednoducho nastavte regulačný ventil prietoku na prednom paneli a nastavte požadovanú čistotu.Prihlásenie