Ako si vybrať generátor kyslíka? Aký typ generátora kyslíku zvoliť?

Pre voľbu typu generátora kyslíka sú dôležité nasledovné parametre: Aká je spotreba kyslíka? Je spotreba kyslíku rovnomerná alebo kolísavá? Aká je požadovaná čistota kyslíka? Je na pracovisku zdroj stlačeného vzduchu?

Prihlásenie