Aký je štandartný tlak pre generátor dusíka a kyslíka?

Výstupný tlak z kyslíkového generátora je až 6 bar a pre dusíkaté systémy 5 až 8 bar. Pre vyšší výstupný tlak sa môžu použiť kompresory.

Prihlásenie