Čo je kvapalný kyslík? Aké vlastnosti má Tekutý kyslík?

Kvapalný kyslík má svetlo modrú farbu, ktorá je silne paramagnetické: to môže byť pozastavené medzi pólmi silného magnetu podkovy. Kvapalný kyslík má hustotu 1,141 g / cm 3 (1,141 kg / l, alebo 1141 kg / m 3), o niečo väčšiu hustotu než kvapalnej vody, a je kryogénne s bodom tuhnutia 54,36 K (-218,79 ° C, - 361,82 ° F) a teplotou varu 90.19 K (-182.96 ° C; -297,33 ° F) na 101,325 kPa (760 mm Hg). Kvapalný kyslík má expanznej pomer 1: 861, 1 pod štandardné atmosférou (100 kPa) a 20 ° C (68 ° F), a z tohto dôvodu, že sa používa v niektorých komerčných a vojenských lietadiel ako prenosný zdroj dýchanie kyslíka.

 

 

Prihlásenie