Čo je súčasťou generátora dusíka?

Každý generátor dusíka je vopred zostavený s predbežným filtrom s hodnotou 99,99% pri 0,01 mikrónu a finálnym filtrom so sterilizáciou s hodnotou 99,9999 +% (6 logaritmická redukcia). Súčasťou každého generátora dusíka PSA je zásobná nádoba na dusík. Membránové systémy neobsahujú skladovaciu nádobu. Vstavané analyzátory kyslíka sú voliteľné pre PSA aj membránové systémy.

Prihlásenie