Čo robí zásobná nádoba na dusík a potrebujem ju?

Pre systémy PSA sa zásobná nádoba na dusík používa ako nárazník počas prepínania veže, takže tlak a prietok po prúde nie sú ovplyvnené. Membránové systémy HFX nepotrebujú zásobnú nádobu na dusík.

Prihlásenie