Generátory dusíka vyjadrujú čistotu dusíka ako 100% mínus percento kyslíka zostávajúceho v prúde plynu. Prečo je to tak?

Vo vzduchu je kyslík najreaktívnejším plynom a je prítomný vo významnom objeme. Rovnováha plynov je buď stopová alebo v prípade argónu nereaktívna. Obsah kyslíka sa dá navyše ľahko a priamo merať pomocou analyzátora. Preto 99% prúd dusíka je skutočne 1% kyslíka a 99% dusíka a ďalších plynov.

Prihlásenie