Je kyslík nebezpečný?

Kyslík je považovaný za netoxický a ekologicky bezpečný, je to oxidant značne podporujúce horenie. Okrem toho kontakt s kvapalným produktom môže spôsobiť chladové a mrazové popáleniny. Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s kyslíkom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre kyslík.

Prihlásenie