Môžem použiť kompresor s integrovanou sušičkou vzduchu pre generátor dusíka?

Kompresory s integrovanou vzduchovou sušičkou sa môžu používať, iba ak teplota okolitého vzduchu v mieste inštalácie nepresahuje 25 ° C.

Prihlásenie