Prečo sa oplatí investovať do vlastnej výroby dusíka?

Náklady spojené s technickými plynmi tvoria nezanedbateľnú časť nákladov spojených s priemyselnou výrobou a do nedávnej doby bola pritom jedinou možnosťou dodávka technických plynov iba vo fľašiach alebo v kvapalnej kryogénne podobe. S nástupom moderných technológií a vývojom stále účinnejších molekulárnych sít sa novo otvára každému užívateľovi možnosť vlastnej výroby dusíka s výrazne nižšími nákladmi oproti konvenčným dodávkám.

V generátoroch dusíka nitrogen nájdete riešenia s jasnými prevádzkovými nákladmi, s minimálnym rastom ceny plynu závislé takmer výlučne na cene elektrickej energie , dosiahnete výrazných úspor, vyrobíte si čistotu dusíka potrebnú presne pre Vašu aplikáciu a odbúrate mnoho nadbytočné organizačné a administratívne práce vrátane príslušných nákladov. Vďaka svojej kvalite a prepracovanému technickému riešeniu dokážu generátory Nitrogen vyrobiť dusík v cenových reláciách spravidla od 0,04 EUR / Nm3 až do 0,1 EUR / Nm3 a to vrátane všetkých nákladov na prevádzku a údržbu celej technológie. V mnohých prípadoch je návratnosť investície do vlastnej výroby dusíka nižšia ako 2 roky!

 

Prihlásenie