Je dusík nebezpečný?

Jednoducho povedané, áno. Ak nerešpektujete správne bezpečnostné postupy, s použitím dusíka sú spojené určité riziká a riziká.

Kvapalný dusík je neuveriteľne chladný, takže ak sa dotkne pokožky, môže spôsobiť vážne omrzliny. Pri použití s jedlom a nápojmi existuje tiež riziko, že sa môžu užívať, a vnútorne spôsobujú omrzliny. Kvapalný dusík môže tiež spôsobiť rýchle popálenie, výbuch a nehorľavé materiály, ak sa nebudú správne skladovať alebo používať.

Napriek tomu, že dusík predstavuje 78% vzduchu, ktorý dýchame, ak je plyn príliš čistý, môže spôsobiť zadusenie obzvlášť rýchlo. Keďže nie je bez zápachu, bezfarebná a bez chuti, môže byť ťažké uznať, že je potrebné včas konať.

Preto je také dôležité používať, skladovať a manipulovať s dusíkom správnym spôsobom.

Prihlásenie